Llistes de Materials

LLISTES DE MATERIALS A ODOO

En empreses amb processos de fabricació o ensamblació de productes (també en hostaleria!!!), és molt important el control de l’estocatge, tant del producte final, com de les matèries primeres. Normalment això és realitza mitjançant la composició d’articles, un article està composat d’altres articles en una certa quantitat per formar l’article principal, al cost que tenen les matèries primers. En Odoo això s’anomena Llistes de Materials (LldM).

Per poder fer tot això hem de tenir el mòdul MPR instal·lat.

mpr

Un cop tenim instal·lat el mòdul, ja ens apareix una nova entrada al menú amb el nom Fabricació (1). En el menú lateral tindrem l’opció de visualitzar les llistes de materials (2), i en la part superior ens apareixerà l’opció de crear una nova llista amb el botó crear (3).

creallista

Per crear les llistes de materials, partirem de la base que tenim tots els articles creats correctament, o sigui que tenim l’article principal o fabricat i tenim les matèries primeres. Tots aquests articles creats correctament amb els seus costos i preus de venda.
Primer de tot tindrem un producte principal (Ha de ser en producció):

principal

També configurarem articles de matèries primeres. En el nostre cas d’exemple només utilitzarem 2 articles, però poden molts més i cadascun amb les seves condicions particulars. Inclús poden ser articles que també han de ser fabricats, aconseguint així una cadena de producció.

materiesprimes

Per crear la llista de productes haurem de posar la capçalera d’aquesta llista on posarem els valors que ens demana:

ldm1

Producte: Producte principal que resultarà de la fabricació o composició.
Quantitat: Unitats resultants del procés de fabricació o composició.
Referència: Referència de la llista de material (no obligatori)

Tipus de llista de materials: Aquí indicarem si el producte final ha de ser fabricat o és una composició d’altres productes (kit). La diferència entre les dues opcions, ve donada per que la fabricació és un pas obligatori abans de la venda, tenint que fer un procés de producció abans de poder servir l’article en una comanda, i en canvi la composició treu del magatzem les matèries primeres en el moment de servir la comanda al client, sense importar l’inventari del article principal.

Finalment crearem la llista afegint les matèries primeres, amb l’opció «afegir un valor»:

ldm2

En aquest cas podrem veure com en una comanda de venda, el que fa es esperar disponibilitat de les matèries primeres, no pas de l’article principal:

comanda

Tarifes de Venda III Creació i Gestió

TARIFES DE VENDA III – CREACIÓ I GESTIÓ

En les dues anteriors entrades sobre les tarifes de venda, vam veure com assignar les tarifes als clients i quin ordre de preferència tenen aquestes. El que encara no hem vist és com crear i gestionar les tarifes de venda. Atenció en no confondre la gestió de les tarifes amb la gestió dels preus de les tarifes. La gestió dels preus de les tarifes, quedarà per una entrada posterior.

botonovatarifa

Per crear una nova tarifa, el que farem serà donar-li al botó nou i anirem emplenant els camps que ens demanen:

Codi: És el codi numèric de la tarifa, ens el proposa automàticament el programa, encara que el podem modificar.

Oferta: Si marquem aquesta opció, el codi de la tarifa passarà a ser negatiu automàticament, i li estarem indicant que la tarifa és d’oferta, el que significa, (com ja vam explicar en l’entrada anterior), que aquesta tarifa tindrà preferència sobre totes les altres. Només es pot marcar al crear la tarifa. Després desapareix la opció.

xecoferta

Amb Impostos inclosos: Ens indicarà que els preus que posem en aquesta tarifa tenen tots els impostos ja sumats, o si per contra en el moment de la venda, sobre el preu de la tarifa, encara si hauran d’afegir. Remarcar en aquest punt que el fet de marcar o desmarcar aquesta opció NO re-calcula els preus assignats als articles. En cas d’error, haurem de modificar el preu dels articles manualment.

Descripció: Nom que li assignarem a la tarifa.

Data Inici: Data inicial en que la tarifa tindrà validesa. Si la data actual és inferior a aquesta data, en cap cas s’aplicaran els preus de la tarifa.

Data Final: Data de finalització dels preus assignats.

Visibilitat: En aquest camp podrem assignar un valor numèric que farà de filtre tan a la configuració del tipus d’usuari, com als punts de venda remots en que enviarem les tarifes.

visibilitat

visibilitat usuari

En la imatge superior, podem veure com fer un filtre de tarifa per els usuaris de ICG Manager.

visibilitat front

També podem filtrar la visibilitat de les tarifes per als front remots. Hem de tenir seleccionada l’opció d’enviar articles i preus, i editar en bloc la visibilitat situada a la part dreta de la pantalla.

Automàtica: Quan seleccionem aquesta opció, podem observar que la part inferior on gestionem els preus dels articles, canvia. Es degut a que aquesta opció ens dona la possibilitat d’establir els preus de venda automàticament en funció d’unes regles que definim. Veurem el funcionament d’aquestes regles en entrades posteriors.

automatic

Tarifa alternativa: En la tarifa alternativa, elegirem la tarifa que s’aplicaria en cas de no trobar un article en la nostra tarifa.

Tarifa base: La tarifa base ens permet definir una tarifa en la qual podrem basar els preus de la nova tarifa, al visualitzar aquestos en pantalla.

tarifa base

Moneda: Ens indicarà en quina moneda estan definits els preus a la tarifa. En cas de vendre els productes amb una moneda diferent de la tarifa, aplicarà la cotització per defecte o la cotització diària, segons sigui el cas.

Costos de: En cas de treballar amb costos per magatzem, podrem triar quin magatzem utilitzar per al calcul de costos a la tarifa.

costos per magatzem

Opcions en la barra del menú. Atenció, aquestes opcions afecten a les dades de configuració de les tarifes vistes anteriorment. No tenen afectació directa sobre els preus dels articles de la tarifa.

barramenu

Nou: Crea una tarifa nova

Desar: Guarda els canvis realitzats en la tarifa. Si és el primer cop que la desem, a partir d’aquell moment desapareixerà de la pantalla la opció «Oferta»

Cancel·lar: No desa els canvis realitzats.

Esborrar: Elimina la tarifa de venda i tots els preus que estan a la tarifa. Atenció abans d’esborrar una tarifa, ja que no hi ha manera de recuperar els preus dels articles, sinó és a través d’una còpia de seguretat.

Cercar: Permet elegir una tarifa d’una llista. El fet de carregar una tarifa en pantalla, no carregarà els articles associats a la tarifa. Per carregar els articles en pantalla, haurem d’utilitzar després la opció Filtre.

Configurar columnes: Ens permet modificar la forma en que es visualitzen els preus de venda. Ens sortirà una nova pantalla, on podrem elegir els camps a visualitzar en les línies dels preus dels articles.

configcolumnes

A la part inferior de la pantalla, pre-visualitzarem com quedaran les columnes i allí mateix, arrastrant amb el ratolí, podrem establir la mida i l’orde dels camps.

Aquestes modificacions no solament afectaran a la pantalla de tarifes, sinó que també ho faran a les tarifes de la pantalla dels articles, i a l’apartat tarifes dels documents de compra.

tarifesalbcompres

Tarifes Article: Aquesta opció només funciona quan tenim un article a la part inferior seleccionat, i ens mostrarà totes les tarife que te associat aquell article. Es una opció molt còmoda per revisar els preus d’un article que anem a modificar, i no sabem quin preu tenen a altres tarifes, o potser també ens interessa modificar-lo.

tarifesarticles1

tarifesarticles2

Clients: Ens permet assignar les tarifes a diferents clients en funció del seu tipus. Aquesta opció la vam explicar en la primera entrada d’aquesta sèrie:

https://batista10blog.wordpress.com/2017/02/06/tarifes-de-venda-i-assignacio-al-client/

Auditoria: Aquesta opció ens mostrarà el registre d’auditoria de totes les operacions que s’han realitzat amb les tarifes. Podrem filtrar les opcions a visualitzar des del botó «Filtre».

Aquesta opció només funcionarà si tenim activada la opció d’Auditoria a la configuració:

auditoria