Fabricació en ICGManager

Fabricació en ICGManager

La fabricació de productes, ens pot semblar una cosa només de grans empreses industrials i alimentaries. Doncs realment no és cert, ja que en ICGManager definim la fabricació com la composició d’un article a partir d’altres, i necessàriament hem de controlar l’estocatge de tots els productes, tant els composats com els components.

Posarem un exemple pràctic per entendre la situació. Imaginem que tenim una gelateria i fabriquem els gelats en funció del estocatge que tenen. Cada gelat que tenim està composat de dos productes, la massa de gelat i la galeta. I en cada moment necessitem saber també el volum de massa que tenim i les unitats de galeta. Anem a veure com ho farem a ICGManager:

El primer que haurem de fer, és crear els articles components o ingredients del article final de venda:

ingredient1

Per crear aquests articles, haurem d’anar a Fitxers, Articles, seleccionar-ne un de la llista i tot seguit donar-li al botó nou. És important marcar que l’article té estoc. També és imprescindible marcar les unitats de l’article en la pestanya de Costos / Preus, ja que les unitats de la fabricació i els costos aniran en funció de la unitat del article ingredient.

ingredient2

Amb els dos articles ingredients creats, el que haurem de fer és adquirir unitats per a poder realitzar la fabricació del producte final. Podrem aconseguir l’estoc fent una compra a un proveïdor, o si és donés el cas fent una altra fabricació.

compra

Com veiem a l’exemple adquirim 500 unitats de galeta a 0,25€ la unitat i 10 kg de massa de gelat a un preu de 35,5€ el kilogram.

Un cop tenim això fet, ja podrem anar a crear l’article principal i fer la composició d’ingredients. Crearem l’article de forma normal amb l’opció s’usen estocs marcada. També podrem indicar que l’article és ven per unitats.

principal

Per indicar els components de fabricació de l’article anirem a l’opció de Composició o polsarem la tecla F3. I ens trobarem la pantalla d’entrada de components, on hi afegirem els ingredients del Gelat de Maduixa.

composicio

Introduirem els components amb la tecla F3 i tot seguit posarem les unitats necessàries per aconseguir una unitat de l’article principal. A la part inferior dreta de la pantalla, ens posarà el cost calculat per poder elaborar les unitats d’elaboració que ens marca. Uns valors desmesurats o irreals aquí, són indicatiu de que alguna cosa no hem fet correctament. Haurem de revisar els passos anteriors i comprovar que tot es correcte.

Hem de tenir present que l’inventari d’aquests 3 articles és el següent:

inventari1

En aquest punt ja podrem engegar les fabricacions amb garanties de que tot funcioni correctament. Anirem al menú «Magatzem» i a «Ordres de fabricació»:

fabricacio1

En la pantalla de fabricació, posarem les dades de la ordre de fabricació, com el magatzem d’origen, el destí dels productes fabricats, la data de creació, etc… Un cop entrats aquesta paràmetres, li donarem al botó «Afegir» o «CRTL + F7», i ens donarà un llistat d’articles, on elegirem el producte a fabricar, evidentment aquest article ha de tenir altres articles en la seva composició (1). Tot seguit a la línia del article, introduirem les unitats que volem fabricar (2), i finalment amb el botó «Fabricar» o CRTL + F9, ens calcularà els components de la pantalla F2 per poder realitzar la fabricació:

fabricacio2

A la pantalla de components, és molt important revisar que els càlculs siguin correcte, ja siguin per estocatge o per costos. Un cop hem vist que està en ordre, ja podrem «Desar» la ordre de fabricació. Quan la ordre de fabricació està creada, a la fitxa del article principal, ja ens indica que les unitats a fabricar estan demanades, en cap cas estan en fabricació. En el cas dels ingredients també ens indica que les unitats estan per servir.

estocgelatmaduixa1estocmassamaduixa1estocgaleta1

Quan aquesta ordre de fabricació ja es pot realitzar, la posarem en marxa amb el botó «Activar» i en aquell moment podrem observar els canvis en l’estoc dels articles.

botoactivarestocgelatmaduixa2estocmassamaduixa2estocgaleta2

Com podem comprovar en les imatges han passat 20 unitats a fabricació de l’article principal, i com que el procés de fabricació ja a començat, evidentment ja ens ha restat definitivament les unitats necessàries per a la fabricació del estoc dels components.

botofinalitzar

Un cop s’ha finalitzat la fabricació li hem de donar a «Finalitzar» al botó de la ordre de fabricació i podrem triar les unitats fabricades o cancel·lar la fabricació:

fifabricacio

En aquesta pantalla, podrem finalitzar les fabricacions parcialment, o per unitats. Això ens donarà molta flexibilitat alhora de crear grans ordres de fabricació, però anar estocant el producte a mesura que es fabrica.

Un cop fet això ja podrem comprovar com han quedat les unitats en estoc i com han quedat els costos en l’article principal.

estocgelatmaduixa3costosgelatmaduixa

Això ha estat un petit exemple de les possibilitats que te la fabricació de productes en ICGManager. A partir d’aquí i en futures entrades ja veurem que és poden fer fabricacions més complexes: Control de números de lot, articles amb 2 unitats de referència, articles components sense estocs, ordres de fabricació en funció d’estocs màxims i mínims, fabricacions de components, etc…