Comptabilitzar la ITV en Odoo

Comptabilitar la ITV en Odoo

Ja fa uns dies vam explicar com comptabilitzar la ITV a ICGManager. Avui farem el mateix però amb Odoo 9. Hem de tenir en compte que Odoo nou a dia d’avui encara no te traspassat tots els mòduls de comptabilitat Espanyola, però no ens és cap problema alhora de fer el document de pagament i visualitzar l’assentament comptable, ja que el PGC2008 si que està traspassat. Donem per suposat que tenim el mòdul de Comptabilitat instal·lat, i en cas que no fos així ho hauríem de fer.

Crear Taxa

El problema de la ITV cau en el cobrament d’una taxa exempta d’IVA. El primer que haurem de fer a Odoo és crear la Taxa. Per això anem a Facturació o Comptabilitat (1) en el menú superior i en el menú esquerra Configuració v (2)-> Comptabilitat -> Taxes (3). Li donarem al botó Crea (4) per crear una taxa nova.

entrada

Un cop a la pantalla de creació de la Taxa, simplement haurem d’emplenar els camps de configuració de la taxa. Li donarem un nom, i li direm que afecta a Compres (Tax Scope). En la pestanya de definició elegirem el mètode d’aplicació com a Fix, ja que serà un import fixe determinat i marcarem l’import de la taxa per defecte. En el camp «Tax Account» elegirem el codi comptable que en el nostre cas serà el 631000. Consulteu al vostre assessor comptable en cas de dubte.

creataxa

A la pestanya d’opcions avançades posarem una etiqueta per a les factures («Label on Invoices»), i una etiqueta («Tags»). Es important que la opció «Inclosa al preu» no estigui seleccionada. Li donarem al botó desar per finalitzar.

creataxa2

Creació del proveïdor

Ja vam explicar al seu moment com crear contactes en aquesta entrada:

https://batista10blog.wordpress.com/2016/03/04/creacio-de-contactes-en-odoo/

Es important crear el contacte com a proveïdor i assignar-li un codi de creditor (410000)

proveidor

Creació del article

Per crear un article, ho podrem fer des de diversos menús diferents (vendes, compres, inventari, etc.). En el nostre cas ho farem des del menú «Inventari» de la part superior i a «Control inventari» i «Productes» del menú esquerra. Li donarem al botó crea per crear un nou article.

crearticle1

Un cop en la pantalla de creació d’articles, posarem un nom a l’article que utilitzarem per registrar la despesa, si li volem li podrem posar una imatge, i molt important, desmarcar l’opció «Pot ser venut» i com a tipus de producte marcar-li servei.

crearticle2

Després anirem a la opció de comptabilitat (1) i en el compte de despeses hi posarem el compte «622000 Reparacions i Conservació» (2). En el camp d’imposts, a part del IVA corresponent, hi posarem la Taxa IVA creada anteriorment (3). Finalment li donarem al botó desar per finalitzar la creació de l’article (4).

crearticle3

Creació Factura de Compra

Per crear la factura de compra o de despeses, anirem a «Facturació o Comptabilitat» del menú superior i a «Compres – Factures de proveïdors» del menú esquerra. Li donarem al botó «Crear» per introduir el document de despesa.

facturacompra1

Finalment ja podem entrar la factura de despesa, posant els proveïdor i l’article creats anteriorment.

facturacompra

Per finalitzar la factura, li donarem a validar i desar, i en el cas que estigui pagada, registrarem el pagament amb el botó corresponent.

Per comprovar l’assentament generat, anirem a Facturació – Assentaments Comptables i eliminarem tots els filtres del llistat.

assentament

Ens apareixerà un llistat amb tots els assentaments, i li farem clic al de la factura que hem creat. Ens mostrarà l’assentament comptable.

assentament1

assentament2